O nas

pielęgnacja_kostki

LEH BAM bazuje na najlepszych kruszywach mineralnych w Polsce i dlatego działa z sukcesem na rynku materiałów budowlanych od 1993 roku, jest wiarygodnym oraz rzetelnym partnerem biznesowym. Konsekwentnie buduje swoją markę i pozycję, dzięki czemu LEH BAM stał się liderem wśród producentów elementów betonowych do budowy nawierzchni drogowych, chodników. Zdobyte doświadczenie oraz analizowanie potrzeb klienta pozwoliło na produkowanie materiałów charakteryzujących się doskonałą jakością i konkurencyjną ceną.

LEH BAM posiada w swojej ofercie 35 produktów, do najważniejszych należą:

  • kostka betonowa
  • bloczki fundamentowe
  • obrzeża chodnikowe
  • krawężniki drogowe
  • obrzeża chodnikowe
  • płyty ażurowe i ogrodzenia betonowe
  • tynki cementowo-wapienne zewnętrzne
  • tynki cementowo-wapienne wewnętrzne
  • zaprawy posadzkowe

Misja

Naszą misją jest dbanie o klienta poprzez upiększanie jego otoczenia, by stało się bardziej funkcjonalne i eleganckie. Niezwykle ważna jest również etyka w relacjach biznesowych, odpowiedzialne podejście w oddziaływaniu na środowisko naturalne i uczestniczenie w lokalnych inicjatywach społecznych. Polityka zakupowa pozwala na planowe i efektywne realizowanie zamówień na najkorzystniejszych warunkach handlowych.

Atuty

Firma dysponuje własnym, w pełni wyposażonym w aparaturę pomiarową laboratorium zakładowym pozwalającym na bieżąco kontrolować jakość wytwarzanych produktów.

Przyznane dotacje

• Program SAPARD. Tytuł projektu: "Budowa dwóch hal produkcyjnych, placów dojazdowych, komputerowego sterowania węzłem betoniarskim".
• Program Phare 2000-PL 0003.07. Krajowy Program Rozwoju MŚP, Program Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsię-biorstw, tytuł: "Wdrożenie komputerowego systemu sterowania węzłem betoniarskim".
• Program Phare 2000 SSG-PL 0008. Rozwój MŚP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych; tytuł: "Dotacja inwestycyjna na unowocześnienie produkcji kostki betonowej firmy LEH-BAM Żabi Róg".
• Pilotażowy projekt rozwoju terenów wiejskich - tworzenie miejsc dla mieszkańców terenów wiejskich Warmia i Mazury, Podkarpacie.