Fundamenty - krok po kroku

Układanie kostki

Fundament jest to element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) wykonany z betonu. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność
 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu)
 • łatwość wykonania
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem

 • Wstępne wyznaczenie zarysu domu i usunięcie wierzchniej warstwy gruntu do głębokości górnej powierzchni ławy fundamentowej za pomocą koparko-ładowarki.
 • Wytyczenie przez geodetę linii bazowych dla ścian fundamentowych oraz bazowego punktu wysokościowego.
 • Wykonanie tzw. ław drutowych wyznaczających narożniki zewnętrznych ścian fundamentowych i ścian wewnętrznych.
 • Przeniesienie punktów charakterystycznych z ław drutowych do wykopu.
 • Ręczne wykopy pod ławy fundamentowe.
 • Wyrównanie dna wykopu pod ławy i ewentualne uzupełnienie przekopów piaskiem i jego zagęszczenie. W gruntach o małej spoistości, które łatwo obsypują się w wykopie, warto ułożyć folię budowlaną, która uchroni również deski szalunkowe przed zabrudzeniem betonem.
 • Ułożenie w wykopie warstwy podkładowej z chudego betonu B10 o grubości cm. Z betonu popodkładowego można zrezygnować na gruntach piaszczystych i o niskim poziomie wód gruntowych.
 • Ułożenie zbrojenia wzdłużnego z prętów zbrojeniowych o średnicy mm połączonych strzemionami z drutu fi mm w odstępach co cm. Belka zbrojeniowa powinna być o - cm niższa niż wysokość betonowej ławy.
 • Ustawienie deskowania ławy fundamentowej i dokładne jego wypoziomowanie.
 • Ustawienie spodu zbrojenia na wysokości cm od podłoża przez umieszczenie podkładek dystansowych lub podwieszenie na deskowaniu.
 • Wypełnienie betonem klasy B15 lub B20 i jego zagęszczenie wibratorem lub przez opukiwanie deskowania. Do zalewania najlepiej użyć betonu towarowego dostarczonego betonowozem. Rozładunek przeprowadza się bezpośrednio do deskowania za pomocą rynienek będących na wyposażeniu betonowozu. Ponieważ trudno precyzyjnie określić ilość potrzebnego betonu do zalania ławy, warto wcześniej przygotować np. wykop pod ogrodzenie, gdzie będzie można złożyć nadmiar mieszanki betonowej.
 • Wyrównanie i zatarcie powierzchni ławy.
 • Systematyczne nawilżanie świeżego betonu przez - dni, zależnie od warunków pogodowych.
 • Ponowne przeniesienie punktów charakterystycznych z ław drutowych do wykopu i wymurowanie narożników ścian fundamentowych.
 • Wyznaczenie miejsc, w których wprowadzone zostaną instalacje podziemne (kablowe przyłącze elektryczne, wodociąg, kanalizacja). W tych punktach umieszcza się krótkie odcinki rury plastikowej o odpowiednio większej średnicy (tzw. przelotki) lub wkładki z kawałków styropianu.
 • Murowanie ścian fundamentowych o grubości cm z bloczków betonowych na zaprawie klasy M7 do wysokości podkładu pod podłogę parteru. Jednocześnie stawiane są wewnętrzne ściany fundamentowe i podstawy kominów.
 • Uzupełnienie ubytków w spoinach ściany od strony zewnętrznej i zagruntowanie muru emulsją asfaltowo-kauczukową.
 • Ułożenie odcinków instalacji umieszczonych pod podłogą parteru. Rury kanalizacyjne i wodociągowe układa się „na gotowo”, zamykając ich końce zaślepkami. Przyłącze elektryczne można wykonać później, a na tym etapie układa się jedynie rurę osłonową z wprowadzonym drutem, ułatwiającym późniejsze wciągnięcie kabla.
 • Wypełnienie przestrzeni pod podłogą parteru piaskiem lub pospółką z jednoczesnym warstwowym zagęszczeniem.
 • Wyrównanie wierzchniej powierzchni ścian fundamentowych zaprawą i ułożenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy podkładowej na osnowie z włókna szklanego lub poliestru, klejonej lepikiem na zimno. Papa powinna wystawać ok. cm poza wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych.
 • Wykonanie podkładu pod podłogę parteru z chudego betonu grubości co najmniej 15 cm. Górna powierzchnia betonu powinna znajdować się na poziomie izolacji poziomej ścian fundamentowych.
 • Zasypanie wykopu od strony zewnętrznej z jednoczesnym warstwowym zagęszczeniem gruntu.